Hemligheten bakom svensk hitmusik

Det hemliga receptet bakom den svenska hitlåts-produktionen är en sorts blandning av vad vi beskrivit som anledningen till populariteten och de viktigaste inslagen i den svenska musiken. Vi skulle ändå vilja nämna några fler möjliga förklaringar och synvinklar som kanske kan skapa en klarare helhetsbild.

  • Språket

EnglishDelvis på grund av Sveriges storlek och delvis på grund av amerikanskt inflytande i våra filmer och i musiken vi lyssnar på, pratar de flesta svenskar väldigt bra engelska. Storleken leder till inflytandet som nämns ovan, men även till att vi reser mycket utomlands. Detta i kombination med en bra skola där vi lär oss engelska från tidig ålder leder till goda färdigheter i det engelska språket. Det påverkar hur väl vår egna musik slår utomlands framförallt i engelskspråkiga länder tack vare förmågan att nyansera känslomässiga subtiliteter i språket och det underlättar även enormt för internationella samarbeten.

  • Progressiv och öppen kultur

Sverige är kulturellt sett ett väldigt medvetet land som hänger med vad det gäller ny teknik, mode och annat som sker i resten av världen. Man är mottaglig och öppen för det mesta som sker på utsidan. Sedan inspireras man och inför det själv på sitt egna sätt. Ett bra exempel är hur svenskar tog till sig och konsumerade mycket utländsk jazz, pop och rock en gång i tiden, vilket ledde till att många utländska band ville komma hit och uppträda som i sin tur startade en våg av popband.

Denna kultur och resulterande attityd gör det enklare att vara kreativ och uppfinningsrik men leder även till att utlandet får lättare att relatera till vad som skapas här. Blanda denna kultur, öppenhet och språkförmåga med fokus på starka melodier, tidigare framgångar, uppmuntran från samhället, låtskrivarskolor och till viss del klimatet så har du åtminstone en del av den hemliga receptet bakom svensk hitmusik.